Kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo (roepnaam VTNL) is opgericht in 2006 en is inmiddels uitgegroeid tot een actieve en professionele vereniging met een enthousiast bestuur en 30 actieve leden (medio 2022). De volledige naam van de vereniging luidt 'Vereniging van professionele kunstenaars VanTyNaarLo' en zij is statutair gevestigd in de gemeente Tynaarlo. De leden wonen en/of werken in de gemeente Tynaarlo (Noord Drenthe) en de omliggende regio. Binnen de vereniging zijn verschillende kunstdisciplines vertegenwoordigd. De leden schilderen, tekenen en beeldhouwen, maken keramiek en grafisch werk. Verder wordt er fotografie, film, illustratie, land-art, performance- en community-art beoefend. Maar ook muziek maken en schrijven zijn bij ons vertegenwoordigd. De VTNL kunstenaars zijn vaak ook actief in de kunsteducatie: o.a. in het lager- en voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie. De vereniging staat tevens open voor kunstenaars die verbeeldend werken.

Doel
De belangrijkse doelstelling van VTNL is het bevorderen van onderling contact tussen de kunstenaars en het elkaar steunen in de professionele uitvoering en ontwikkeling van het vak.

Activiteiten
• De vereniging bevordert de onderlinge kontakten van de leden door het organiseren van ledenavonden één maal per twee maanden. Tijdens deze avonden worden diverse lopende projecten binnen de vereniging besproken en vaak geeft een lid toelichting op zijn of haar werk;
• De vereniging organiseert projecten voor haar leden. Aparte commissies organiseren onderling diverse exposities, onderwijsactiviteiten en andere kunstgerelateerde activiteiten;
• De vereniging organiseert elk jaar een Open Atelierroute.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle professionele beeldend en verbeeldend kunstenaars wonend en werkend in de gemeente Tynaarlo of omliggende gemeenten. Aspirant-leden kunnen zich aanmelden door het versturen van een mail aan secretariaatvtnl@gmail.com onder vermelding van ‘aanmelding aspirant-lid’. Hier worden de wijze van aanmelden, de voorwaarden voor lidmaatschap en de procedure verder toegelicht. 
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt in 2022 € 80,-.

Voor aanmelding en vragen kunt u mailen met secretariaatvtnl@gmail.com of het contactformulier op deze site invullen.