Kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo (roepnaam VTNL) is opgericht in 2006 en is inmiddels uitgegroeid tot een actieve en professionele vereniging met een enthousiast bestuur en 30 actieve leden (begin 2018). De volledige naam van de vereniging luidt 'Vereniging van professionele kunstenaars VanTyNaarLo' en zij is statutair gevestigd in de gemeente Tynaarlo.

Doel
De belangrijkse doelstelling van VTNL is het bevorderen van onderling contact tussen de kunstenaars en het elkaar steunen in de professionele uitvoering en ontwikkeling van het vak.

Activiteiten
• De vereniging bevordert de onderlinge kontakten van de leden door het organiseren van ledenavonden één maal per twee maanden. Tijdens deze avonden worden diverse lopende projecten binnen de vereniging besproken en vaak geeft een lid toelichting op zijn of haar werk;
• De vereniging organiseert projecten voor haar leden. Aparte commissies organiseren onderling diverse exposities, onderwijsactiviteiten en andere kunstgerelateerde activiteiten;
• De vereniging organiseert elk jaar een Open Atelierroute.

Lidmaatschap
Voor toelating als lid van de vereniging is een aantal regels afgesproken:
• de kunstenaar woont en/of werkt in de gemeente Tynaarlo of de omliggende regio;
• de kunstenaar heeft een erkende kunstopleiding voltooid;
• de kunstenaar is werkzaam als professioneel (beeldend of verbeeldend) kunstenaar.
Ook kunstenaars die niet volledig aan deze eisen voldoen kunnen zich aanmelden als lid. Na een bezoek van de toelatingscommissie neemt de ledenvergadering een beslissing over toelating.
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt in 2018 € 80,-. Voor aanmelding en vragen kunt u mailen met secretariaatvtnl@gmail.com of het contactformulier op deze site invullen.