WIE ZIJN WIJ?

De kunstenaarsvereniging VANTYNAARLO is opgericht in 2006 en is inmiddels uitgegroeid tot een actieve en professionele vereniging met een  enthousiast bestuur en ruim 35 actieve leden (begin 2013).
De volledige naam van de vereniging luidt: Vereniging van professionele kunstenaars VANTYNAARLO en zij is statutair gevestigd in de gemeente Tynaarlo.

DOEL 

De vereniging wil de belangen behartigen van professionele beeldend kunstenaars die wonen in en werkzaam zijn vanuit de gemeente Tynaarlo.

ACTIVITEITEN

  • De vereniging bevordert de onderlinge kontakten van de leden door het organiseren van ledenavonden één maal per twee maanden. Tijdens deze avonden worden diverse lopende projecten binnen de vereniging besproken en vaak geeft een lid toelichting op zijn of haar werk;
  • De vereniging organiseert projecten voor haar leden. Aparte commissies organiseren onderling diverse exposities, onderwijsactiviteiten en andere kunstgerelateerde activiteiten;
  • De vereniging organiseert elk jaar een Open Atelierroute;
  • De vereniging maakt deel uit van de expositiecommissie van de gemeente Tynaarlo.

LIDMAATSCHAP

Voor toelating als lid van de vereniging is een aantal regels afgesproken:

  • de kunstenaar woont binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Tynaarlo;
  • de kunstenaar heeft een professionele kunstopleiding voltooid en;
  • de kunstenaar is werkzaam als professioneel (beeldend) kunstenaar en als zodanig ingeschreven bij het Centrum voor Beeldende Kunst in Assen.

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt in 2013 € 80,-.