Met KUNST UIT DE KOP gaat de Kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo (VTNL) door op de vorig jaar ingeslagen weg om de ateliers zo geconcentreerd mogelijk naar de kunstliefhebbers te brengen in plaats van andersom. De start in 2018 werd al een succes, dat willen we dit jaar nog verbeteren.

Onze vereniging heeft leden met sterk uiteenlopende kunstdisciplines, zowel qua inhoud als technieken. In de Bonifatiuskerk is een mooie expositie ingericht. Thema van de expositie is Licht - Donker. Kunstenaars van VTNL trekken in Onder de Linden en Plaats de Wereld in Vries mobiele ateliers op waarin ze hun kunst tonen. Ze praten er graag over en zullen zeker alles in het werk stellen om u daarbij te betrekken. De kunst wordt omlijst met diverse optredens. In het al even mobiele winkeltje met ‘Kleintjes kunst’ worden kunstwerken te koop aangeboden voor een zeer aantrekkelijke prijs. Kortom, u mag als bezoeker een zeer veelzijdig en boeiend aanbod van professionele kunst verwachten. Volg de rode draad die de hotspots met elkaar verbindt en u maakt alles mee. U kunt voor een klein bedrag een prachtig programmaboekje kopen waarin alle relevante informatie over KUNST UIT DE KOP en de deelnemers te vinden is. 

Alle info over KudK is te vinden op http://www.kunstenaarsvantynaarlo.com/node/134

 


LEDENVERGADERINGEN 2019

11 februari ledenvergadering 
26 maart ledenvergadering
13 mei ledenvergadering
3 september ledenvergadering
4 november ledenvergadering
10 december ledenvergadering